Kulturni Centar

kulturni centar vrnjacka banja

Kultura zauzima značajno mesto u turističkom razvoju Vrnjačke Banje. Tokom godine u banji se održi veliki broj priredbi i manifestacija iz svih sfera kulture i umetnosti: književne večeri i promocije knjiga, pozorišne predstave, brojne slikarske izložbe, koncerti različitog žanrovskog sadržaja, filmske projekcije itd.

Organizacija kulturnih dešavanja je u rukama Kulturnog centra Vrnjačka Banja. Osnivač kulturnog centra je Skupština Opštine i on predstavlja javnu ustanovu. U njegovom sklopu se nalazi nekoliko banjskih kulturnih ustanova: Zamak kulture, Amfiteatar koji zauzima površinu od 900 m2 i ima 2.000 mesta, Pozorišna i bioskopska sala čiji je kapacitet 300 sedišta, a površina oko 700 m2, Narodna biblioteka. Kulturni centar kao javna ustanova ima sledeće nadležnosti: Zaštita kulturnih dobara, prirodnih i drugih znamenitosti; Delatnost Zavičajnog muzeja, galerija i muzejskih zbirki; Rad umetničkih ustanova; Umetničko i književno stvaralaštvo, kao i stvaralaštvo u oblasti scenske umetnosti; Kinematografija i video proizvodnja i distribucija; Izdavanje knjiga, brošura i časopisa i ostale aktivnosti.

Pod krilaticom „Za sto dana sto priredbi“ Kulturni centar organizuje jednu od najznačajnijih manifestacija iz oblasti kulture u Srbiji „Vrnjačke kulturne svečanosti“.

Program ove manifestacije čine:

 •    Međunarodni festival klasične muzike (brojni koncerti i obrazovni program sa kursevima violine i kamerne muzike),
 •    Književno leto (književni portreti pisaca; promocije knjiga, manifestacija i dobitnika književnih nagrada; tribine sa različitim temama vezanim za društvene nauke, istoriju, filozofiju, teologiju, politiku itd.),
 •    Festival likovnog stvaralaštva (Centar za savremenu grafiku, Program sinteze, Festival pejzaža, Letnja akademija likovnog stvaralaštva, Vajarski simpozijum, Bijenale skulpture),
 •    Pozorišni dani srpskog teatra (revijalne predstave iz repertoara srpskih pozorišta sa premijerama pozorišnih hitova, dramskih klasika i avangardnih predstava, glumački portreti i dr.),
 •    Festival filmskog scenarija (Prikazivanje aktuelnih filmskih ostvarenja, Dodela nagrada za filmski scenario, simpozijum o scenariju, Letnja škola filmske dramaturgije).
 •    Ostale kulturne manifestacije (dešavanja na promenadi; postavke muzejskih zbirki, pozorišne predstave, filmski i muzički festival na letnjoj pozornici).

Središte kulturnih zbivanja u Vrnjačkoj Banji je Zamak kulture, koji se nalazi u Dvorcu „Belimarković“. Površina zamka je 800 m2 i u okviru nje se nalaze: izložbeni prostor, galerija, Zavičajni muzej i arhiva muzeja. U njemu se odvija bogat kulturnoumetnički život – organizuju se koncerti klasične muzike, promocije knjiga, dramski kolaži, razna predavanja, škole i akademije. Zavičajni muzej ima tri stalne postavke: Landrište – praistorija Vrnjaca, Etnografsko nasleđe Vrnjačke Banje i Spomen soba đenerala Belimarkovića 

Inače, sve zbirke u muzeju odnose se na opštinu Vrnjačka Banja, a to su sledeće zbirke:

 •    Arheološka zbirka – praistorija, antika, srednjevekovna zbirka, zbirka iz vremena turske prevlasti i lapidarijum;
 •    Prirodnjačka zbirka – biljni i životinjski svet, geološko-minerološka zbirka;
 •    Istorijska zbirka – stari i srednji vek, zdravstvo i banje, turistička propaganda, graditeljsko nasleđe Vrnjačke Banje;
 •    Etnološka zbirka – period od druge polovine XIX veka do šezdesetih godina XX veka;
 •    Umetnička zbirka – dela autora koji su iz Vrnjačke opštine, dela čija je inspiracija Vrnjačka Banja, kao i zbirke grafike, skulptura i slika;
 •    Bibliotekarska zbirka – dela o Vrnjačkoj Banji, dela Vrnjačkih autora, dela objavljena u okviru izdavačke delatnosti banje i zbirka retkih starih knjiga i časopisa;
 •    Zbirka dokumentacije – kartoteka, fototeka, hemeroteka, stručni arhiv i stručna biblioteka.

U Vrnjačkoj Banji se nalazi i Narodna biblioteka „Dr Dušan Radić“. Ona ima tradiciju staru više od sto godina, a danas se u njoj nalazi oko 40.000 knjiga. Čitaonice biblioteke su odlično opremljene, a osim knjiga u njima se mogu pročitati dnevna i druga štampa, kao i naučni časopisi. Narodna biblioteka se bavi i izdavaštvom, koje obuhvata nekoliko edicija. U biblioteci se organizuju promocije knjiga, književne tribine, književne večeri i predavanja.

Zaključak je da se kulturno-umetničke delatnosti u Vrnjačkoj Banji mogu podeliti na:

 •    Muzičko-scenske delatnosti,
 •    Izdavaštvo, novinsko-izdavačka delatnost i bibliotekarska delatnost,
 •    Zaštita kulturnih dobara,
 •    Delatnost likovnog i primenjenog stvaralaštva,
 •    Delatnost javnog informisanja (radio i televizijske stanice),
 •    Delatnost organizovanja kulturno-umetničkih manifestacija.