Lov i ribolov

lov u vrnjackoj banji

Na teritoriji opštine Vrnjačka Banja žive razne vrste divljači, tako da su uslovi za razvoj lovnog turizma veoma dobri. U Vrnjačkoj Banji funkcionišu dva lovačka udruženja Lovačko društvo „Vojvoda Lune“ i JP „Borjak“. Pod njihovom upravom su dva lovišta koja se nalaze na planini Goč.

Lovište „Vrnjačka reka“ prostire se niz Goč sve do Zapadne Morave. Ukupna površina lovišta je oko 13.775 hektara, a lovište ima i svoj rezervat na površini od 2.900 hektara. Raspon nadmorske visine lovišta iznosi od 163 m do 1.063 m. U njemu je stanište brojnih životinjskih vrsta. Od zaštićenih vrsta na koje je zabranjen lov u ovom lovištu žive: zec hermelin, lasica, sova, roda, orao, soko, jastreb itd. Otvoreno lovište omogućava lov na: srnu, divlju svinju, šakala, lisicu, vuka, zeca, divlju mačku, svraku, fazana, poljsku jarebicu, prepelicu, goluba grivnjaša i divlju patku. U lovištu postoji 14 stabilnih čeka, 50 solišta za srneću divljač i 6 prihvatilišta za fazansku divljač. Lovačko društvo „Vojvoda Lune“ upravlja ovim lovištem.

Lovište „Beli izvor“ formirano je 1994. godine. Zauzima severne i severoistočne delove Goča, neposredno iznad Vrnjačke Banje, sa ukupnom površinom od 8.768 hektara. U okviru lovišta postoji izolovana, ograđena povrišna od 615 hektara koja služi za uzgoj jelena i divljih svinja. Beli izvor je brdsko planinski tip lovišta sa prosečnom nadmorskom visinom od 680 m. Zaštićene vrste divljači su: zec hermelin, lasica, vidra, kuna, jazavac, veverica, orao i dr. Lovcima se pruža mogućnost lova na: jelena, divlju svinju, srnu, vuka, lisicu, šakala, divlju mačku, zeca, tvora, divljeg goluba, šumsku šljuku, fazana, svraku i vranu. Ovim lovištem upravlja JP „Borjak“.

Dolina Zapadne Morave je nastanjena zecom, fazanom, prepelicom, čapljom, rodom, divljom patkom i drugim vrstama ptica tipičnim za rečna područja, tako da i ona predstavlja privlačnu destinaciju za ljubitelje lova.

            Kada je reč o ribolovu u Zapadnoj Moravi postoji bogati riblji fond koga čine sledeće vrste: šaran, som, deverika, karaš, klen, skobalj itd. U Podunavačkim barama su dominantne vrste sunčica i manić.