Podunavačke bare

Podunavačke bare

Sa područja same opštine Vrnjačka Banja u Zapadnu Moravu se uliva veći broj rečica i potoka ukupne dužine preko 200 km. Na 2 km od sela Podunavci, u blizini Vraneške ade, nalazi se lokalitet Ključ, gde su smeštene Podunavačke bare. Ukupna površina lokaliteta iznosi 50 hektara, od čega je vodena površina rasprostranjena u 22 bare na 24 hektara. Ima 7 većih i 15 manjih bara koje su nastale tako što je Zapadna Morava napunila vodom majdane iz kojih je 70-tih godina XX veka vršena eksploatacija šljunka. Prosečna dubina bara iznosi od 2 do 3 m. Vodu iz bara odlikuje hemijska nezagađenost. Bare su okružene bogatim biljnim svetom sa karakterističnom barskom vegetacijom koju čine brojne livade, kao i različite vrste drveća (vrba, jova, topola, hrast lužnjak, bukove i hrastove šume). U barama je stanište više vrsta ribe (šaran, štuka, platica, klen, amur, linjak), a u faunu ovog prostora ubrajaju se i razni primerci sitne divljači i brojne vrste ptica, pre svih barske ptice (divlja guska i divlja patka, kormoran, mali gnjurac, barska koka itd.).