Za Fontanu zainteresovani Nemci i Englezi

Za  Fontanu zainteresovani Nemci i Englezi„Fontana“ je već nekoliko puta bila predmet neuspelih privatizacija, iako predstavlja najveću hotelsku kuću u Srbiji i ujedno je glavni nosilac turističke ponude Vrnjačke Banje. a sa kapacitetom od oko 800 ležaja u svoja četiri objekta, predstavlja najveću hotelsku kuću u Srbiji i ujedno je glavni nosilac turističke ponude Vrnjačke Banje. U sklopu Fontane nalaze se četiri hotela, dva konačišta i tri restorana, plus prateći objekti a kapacitet je preko 800 ležaja.
„Fontana“ je 2005. godine bila privatizovana, ali zbog neuspele privatizacije, nakon dve godine kupoprodajni ugovor je raskinut, i od tada je firma u restrukturiranju. U ovom preduzeću radi oko 140 radnika, a njen opstanak postalo je pitanje cele Vrnjačke Banje. Prodaja je pod ingerencijom resornog ministarstva, koje će uskoro napraviti jedan model po kojem će se „Fontana“ prodati u celosti ili iz delova, kroz strateško partnerstvo. Nakon toga će se raspisati prodaja, i tada se mogu javiti i novi kupci