Obrazovanje: škole i fakulteti

skola-u-vrnjackoj-banji

Obrazovni sistem u Vrnjačkoj Banji čine: Predškolska ustanova „Radost“, 4 Osnovne škole, 2 Srednje škole i Fakultet za turizam i hotelijerstvo, a u planu je i otvaranje Medicinskog fakulteta.

Osnovne škole koje se nalaze u opštini Vrnjačka Banja su:

  •    Osnovna škola „Popinski borci“ u Vrnjačkoj Banji koja ima izdvojena odeljenja u nekoliko sela,
  •    Osnovna škola „Mladost“ u Vrnjcima, čije izdvojeno odeljenje se nalazi u naselju Štulac,
  •    Osnovna škola „Branko Radičević“ u Vranešima sa isturenim odeljenjima u više banjskih sela,
  •    Osnovna škola „Bane Milenković“ u Novom selu, kojoj pripada istureno odeljenje u Risovcima.

Vrnjačka Gimnazija ima tradiciju dugu preko 70 godina. Otvorena je 1941. godine i na početku svog rada je bila samoupravna gimnazija. Danas je ona Gimnazija opšteg tipa u čijem sastavu se nalazi ogledno informatičko odeljenje. Ima ukupno 16 odeljenja i više od 450 učenika. U školi postoje biblioteka, moderan informatički kabinet i multimedijalna učionica za hemiju, biologiju i fiziku. Od 2004. godine nalazi se na listi UNESCO škola.

Ugostiteljsko-turistička škola postoji od 1949. godine, kada je bila Niža ugostiteljska škola, zatim je prerasla u Stručnu ugostiteljsku školu, a od 1969. godine postaje školski centar koji obuhvata tri škole: Ugostiteljsku školu, Školu učenika u privredi i Turističku školu. Danas u školi postoji obrazovanje za ukupno 11 stručnih profila sa IV i III stepenom stručne spreme (turistički tehničar, ugostiteljski tehničar, kulinarski tehničar, konobar, kuvar, poslastičar). U sklopu škole nalazi se Dom učenika sa 90 ležajeva, Školski restoran „Istra“ (koji pruža ugostiteljske usluge posetiocima,  učenici u njemu obavljaju praksu, a čine ga kuhinjski blok, kafana sa 70 mesta i terasa sa 90 mesta), Kafe restoran sa poslastičarom „Beba“ (osoblje čine učenici škole, a u njegovom sklopu su sala sa 30 i terasa sa oko 60 stolica) i Pansion „Morava“, koji ima 14 soba i privremeno služi kao Dom studenata.

U banji od 1999. godine postoji Fakultet za hotelijerstvo i turizam, koji je najpre pripadao Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a od školske 2001/2002. godine predstavlja istureno odeljenje Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. Danas se na njemu školuje oko 1.000 studenata na ukupno tri studijska programa: Osnovne akademske studije Hotelijerstvo i turizam i Master akademske studije sa dve grupe – Menadžment u hotelijerstvu i Menadžment u turizmu. Fakultet je smešten u zgradi „Energotehnika“ koja se nalazi kod Vrnjačke autobuske stanice. U sklopu fakulteta su amfiteatar sa 130 stolica, 2 slušaonice sa ukupno 120 mesta, kabinet za informatiku, kabinet za strane jezike, 4 kabineta za nastavno osoblje i fakultetska biblioteka sa čitaonicom.

U planu je i otvaranje isturenog odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu sa departmanom za fizikalnu medicinu.